Frågor och svar om PRO:s ekonomi och medlemssystem

Just nu granskar Aftonbladet PRO:s verksamhet och ekonomi. Vi förstår att många reagerar när de läser artiklarna och vill veta mer, särskilt ni som är medlemmar och förtroendevalda inom PRO.

PRO:s ambition är att varje medlemskrona ska användas på bästa sätt. Men bara god vilja räcker inte. Vi kommer att göra en genomlysning av PRO:s organisation – för att verkligen säkerställa att den når upp till högt ställda krav på professionalitet och effektivitet. Vi har redan idag fantastiska medarbetare och förtroendevalda, som gör ett mycket bra jobb. Men vi vill se om och hur det går att förbättra ytterligare.

Läs mer om de åtgärder som vi redan genomfört och de som arbetar med.

Frågor och svar om PRO:s ekonomi och verksamhet

Har PRO ekonomiska problem?
Antalet medlemmar har minskat under en period vilket gjort att våra intäkter också minskat. Vi anpassar våra kostnader efter de nya förutsättningarna, samtidigt som vi arbetar hårt för att vända medlemsutvecklingen. Under 2017 har t ex PRO Riks kansli flyttat till nya lokaler som ett led i arbetet med att minska våra kostnader.

Vår ambition är att varje medlemskrona ska användas på bästa sätt.

Är PRO:s ekonomi misskött?
Vi har både en auktoriserad revisor och förtroendemannarevisorer som årligen granskar PRO:s ekonomi och verksamhet.

Varför har PRO:s egna kapital minskat under flera år?
PRO har inte höjt medlemsavgifterna på 10 år, vilket gjort det möjligt för många med svag ekonomi att ändå vara med i PRO:s gemenskap. Samtidigt har vi har gjort investeringar för framtiden, bland annat i ett nytt medlemssystem – Hjördis – där också utbildning för våra förtroendevalda ingår.

Under samma period har antalet medlemmar minskat vilket gjort att våra intäkter också minskat. Vi anpassar våra kostnader efter de nya förutsättningarna, samtidigt som vi arbetar hårt för att vända medlemsutvecklingen. Under 2017 har t ex PRO Riks kansli flyttat till nya lokaler som ett led i arbetet med att minska våra kostnader.

Är ni verkligen nöjda med hur ekonomin hanterats?
Vi kommer att göra en genomlysning av PRO:s organisation – för att säkerställa att den når upp till högt ställda krav på professionalitet och effektivitet. Vi har redan idag fantastiska medarbetare och förtroendevalda, som gör ett mycket bra jobb. Men vi vill se om och hur det går att förbättra ytterligare. Vi ska använda varje medlemskrona på bästa sätt.

PRO tappar medlemmar och intäkter varje år, hur länge kan det fortsätta?
Hela organisationen är medveten om att medlemstalet minskar och arbetar på olika sätt för att vända utvecklingen. Som exempel kan nämnas:

  • PRO:s framtidsgrupp arbetar på uppdrag av styrelsen med att ta fram förslag på hur PRO ska fortsätta utvecklas och bli en än mer relevant organisation för landets pensionärer.
  • Styrelsens arbetsutskott har tillsammans flera medarbetare från riksorganisationens kansli genomfört en dialogturné runt om i landet under våren och hösten för att resonera om hur vi kan värva och behålla fler medlemmar.

Behöver PRO höja medlemsavgiften för att kunna fortsätta bedriva verksamheten?Det är PRO:s kongress som bestämmer storleken på medlemsavgiften. Nästa gång frågan kommer upp för behandling är vid kongressen i juni 2018.

PRO har inte höjt medlemsavgifterna på 10 år, vilket gjort det möjligt för många med svag ekonomi att ändå vara med i PRO:s gemenskap.

Stämmer det att PRO måste låna pengar eller höja medlemsavgiften för att genomföra stambytet i folkhögskolans huvudbyggnad i Gysinge?
I mars i år tillsatte PRO:s styrelse en extern utredning med uppdrag att se över folkhögskolan och fastigheterna i Gysinge i ett 10-15 – årsperspektiv. Utredningens slutsatser kommer att presenteras för styrelsen den 7 november och därefter att beredas internt i organisationen.

PRO har egna medel för att finansiera ett stambyte i Gysinge, bland annat genom medel i en reparationsfond. Exakt vilken typ av finansiering som är mest fördelaktig sett till verksamheten totalt kommer vi naturligtvis att utvärdera.

 Vanliga frågor om PRO:s medlemssystem Hjördis

PRO:s medlemssystem Hjördis – fungerar det som det ska?
PRO:s medlemssystem är igång och fungerar tekniskt men har inte fullt ut svarat upp mot våra förväntningar under den första perioden. Systemet är framförallt inte så användarvänligt som vi skulle önska, särskilt om man bara nyttjar det någon gång ibland. Det är därför som vi lägger ned mycket möda och resurser på att utbilda våra förtroendevalda – ett pågående arbete som naturligtvis aldrig blir klart.

Hittills har vi utbildat 47 cirkelledare på vår folkhögskola, som i sin tur utbildar medlemmar i föreningarna. Totalt har närmare 2 000 personer deltagit på utbildningar runt om i landet.

Hur gick upphandlingen av medlemssystemet till?
PRO valde att upphandla ett nytt medlemssystem (CRM) under 2013-2014. Företaget KPMG anlitades för att hantera projektledningen från PRO:s sida. PRO slöt ett samarbetsavtal med företagen Cinteros (nuvarande Innofactor) och Sublime för utveckling och anpassning av systemet.

I systemet ingick fyra olika moduler; medlemsmodul, aktivitetsmodul, kursmodul samt en kampanjmodul.

Varför valde PRO det här systemet?
Det är ett system som är etablerat bland medlemsorganisationer. Vår bedömning är att det motsvarar de krav som PRO har, inte bara på ett medlemssystem, utan också vad gäller våra framtida kommunikationsbehov.

Tyvärr är systemet inte så användarvänligt som vi skulle önska, särskilt om man bara nyttjar det någon gång ibland.

Ska ni vidareutveckla Hjördis? Är alla funktioner på plats i medlemssystemet?
Vi kommer att fortsätta utveckla systemet efter behov och i takt med att det finns ekonomiska förutsättningar. Vårt mål är att kunna kommunicera med våra hundratusentals medlemmar på bästa sätt.

Vanliga frågor om PRO:s medlemsstatistik

Vad är det för statistik som PRO har rapporterat till Socialstyrelsen?
Vi har många aktiva medlemmar som har medlemskap i flera av PRO:s lokalföreningar eller konceptföreningar, till exempel PRO Kultur, PRO Global eller PRO Motor. Anledningen kan vara att man vill ha tillgång till ett bredare utbud av aktiviteter, eller för att man har ett särskilt intresse eller engagemang inom ett visst område.

Detta betyder att antalet medlemskap är större än antalet enskilda medlemmar.

Tidigare har PRO redovisat hur många medlemskap som finns totalt inom PRO. Det sättet att redovisa medlemsstatistik har prövats av Länsrätten i Östersund och varit vägledande för vårt sätt att redovisa hittills.

Men i fortsättningen beskriver vi endast hur många medlemmar (personer) som är med i PRO, oavsett hur många enskilda föreningar man är medlem i inom PRO.

 Kommer PRO att förändra sättet ni rapporterar medlemsstatistik till Socialstyrelsen på?
Ja, vi har redan informerat Socialstyrelsen om att vi kommer att ändra det sätt som PRO redovisar sin medlemsstatistik på.

Får de förändrade rapporteringsrutinerna till Socialstyrelsen några konsekvenser för PRO?
Det är upp till Socialstyrelsen att bedöma. Vi har informerat Socialstyrelsen om PRO:s beslut och erbjudit myndigheten möjlighet att ge sin syn på detta. Vi vill agera på ett rätt och riktigt sätt. Är det så att vi har gjort fel ska vi självklart betala tillbaka.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s