Frågor och svar om PRO:s verksamhet

Har PRO blåst upp sina medlemssiffror?

Vi har lika många medlemmar som tidigare. Vi har endast ändrat sättet vi beskriver PRO:s storlek på. Det här är bakgrunden:

Inom PRO finns många aktiva medlemmar med medlemskap i flera av PRO:s lokalföreningar eller konceptföreningar, till exempel PRO Kultur, PRO Global eller PRO Motor. Anledningen kan vara att man vill ha tillgång till ett bredare utbud av aktiviteter, eller för att man har ett särskilt intresse eller engagemang inom ett visst område.

Detta betyder att antalet medlemskap är större än antalet enskilda medlemmar inom PRO.

Tidigare har PRO redovisat hur många medlemskap som finns totalt inom organisationen. Det sättet att redovisa medlemsstatistik har prövats av Länsrätten i Östersund och varit vägledande för vårt sätt att redovisa fram tills nu.

I fortsättningen beskriver vi endast hur många medlemmar (personer) som är med i PRO, oavsett hur många enskilda föreningar man är medlem i inom PRO.

Varför har ni gjort denna förändring?
Vi tycker att det är enklare och rakare att redovisa antal medlemmar i PRO, istället för antalet medlemskap. Vår storlek blir också tydligare och lättare att förklara i kontakt med politiker och opinionsbildare, när vi driver pensionärers intressepolitiska frågor.

 Hur många medlemmar har PRO?

Vi har precis lika många medlemmar som tidigare, dvs 360 000 pensionärer. Vi är fortfarande Sveriges största pensionärsorganisation. Vi har bara ändrat sätt att uttrycka vår storlek på.

Hur kommer det sig att en medlem som betalade sin sista medlemsfaktura i mars 2016 fortfarande finns kvar i medlemsregistret?
En person som betalar sin medlemsfaktura i exempelvis mars 2016, är medlem under hela kalenderåret 2016. I början av 2017 får han eller hon en ny medlemsfaktura för det kommande året. Man har möjlighet att betala fakturan för 2017 ända fram till den sista december samma år.

Det betyder att personen i det aktuella fallet fortfarande har möjlighet att lösa sin medlemsavgift. Om avgiften fortfarande är obetald den 31/12 tas han eller hon bort ur medlemsregistret, så vida personen inte hör av sig tidigare och aktivt begär utträde ur PRO.

Till grund för detta förfarande ligger ett beslut fattat av PRO:s kongress.

Har PRO ändrat sätt att rapportera medlemsstatisk till Socialstyrelsen på?
Ja, vi har redan informerat Socialstyrelsen om att vi kommer att ändra det sätt som PRO redovisar sin medlemsstatistik på.

Får de förändrade rapporteringsrutinerna till Socialstyrelsen några konsekvenser för PRO?
Det är upp till Socialstyrelsen att bedöma. Vi har informerat Socialstyrelsen om PRO:s beslut och erbjudit myndigheten möjlighet att ge sin syn på detta. Vi vill agera på ett rätt och riktigt sätt. Är det så att vi har gjort fel ska vi självklart betala tillbaka.

Är PRO:s ekonomi misskött?
Vi har både en auktoriserad revisor och förtroendemannarevisorer som årligen granskar PRO:s ekonomi och verksamhet.

Men är ni verkligen nöjda med hur ekonomin hanterats?
Vi kommer att göra en genomlysning av PRO:s organisation – för att säkerställa att den når upp till högt ställda krav på professionalitet och effektivitet. Vi har redan idag fantastiska medarbetare och förtroendevalda, som gör ett mycket bra jobb. Men vi vill se om och hur det går att förbättra ytterligare. Vi ska använda varje medlemskrona på bästa sätt.

2 reaktioner till “Frågor och svar om PRO:s verksamhet

 1. Ni kommenterar inte Aftonbladets uppgift om att väldigt stora pengar lagts på ett onödigt dyrt
  och för avancerat datasystem för PRO s behov. Jag är medveten om att det är ett vanligt problem
  i organisationer där kan inte har tillräckligt datakunnande. Det finns massor med exempel,
  t.ex Arbetsförmedlingen där man slösar bort pengar på dåliga datasystem. Vad har man gjort
  för att undvika denna typ av problem ? Finns det några tecken på oseriösa kontakter med
  leverantörerna, som skulle kunna vara någon form av ”muta”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s